O ofercie

„Firma z KM” to oferta benefitu pozapłacowego, dzięki której pracownicy Twojej firmy znacznie obniżą koszty swoich codziennych dojazdów do pracy i do domu. Skierowana jest zarówno do dużych, jak i małych przedsiębiorstw.

Wykupując ulgową usługę transportową „Firma z KM” już dla 10 pracowników, umożliwiasz im zakup biletów KM z 35% zniżką:

  • biletów jednorazowych;
  • biletów strefowych czasowych KM;
  • biletów okresowych imiennych uprawniających do wielokrotnych przejazdów:
    • strefowych KM (miesięcznych, kwartalnych),
    • odcinkowych (tygodniowych, dwutygodniowych, miesięcznych, kwartalnych),
    • sieciowych KM (dobowych, 3-dniowych, miesięcznych, kwartalnych, rocznych).

Ulga 35% nie dotyczy opłat za bilety jednorazowe i okresowe wg taryf i ofert specjalnych, na przejazdy pociągiem „Słoneczny” oraz „Słoneczny – BIS” , ani na przejazdy pociągami innych przewoźników. Warunki taryfowe oferty zamieszczone są w § 35 Taryfy przewozowej „Kolei Mazowieckich – KM” (TP-KM).

Cena sprzedaży jednej usługi transportowej z ulgą 35% Firma z KM wynosi 500,00 zł brutto.

Oferta „Firma z KM” jest ważna przez rok od daty obowiązywania umowy pracodawcy ze spółką „Koleje Mazowieckie – KM”. Termin ważności ulgi przysługującej pracownikowi wskazany jest na legitymacji poświadczającej korzystanie z oferty „Firma z KM”.

Kontakt

Jeżeli masz pytania dotyczące oferty „Firma z KM”, prosimy o kontakt w dni robocze w godz. 8:00-14:00 pod numerem tel.: 22 47 38 967 lub 723 724 767 lub drogą elektroniczną na adres: sprzedaz@mazowieckie.com.pl.

Zachęcamy do skorzystania z naszej oferty!